Betingelser og vilkår

Generelle vilkår og betingelser

 

Introduksjon

www.feriebolig-spania.no er en del av Spain holiday Online Rentals S.L. (heretter betegnet som “Spain-Holiday”), et spansk aksjeselskap registrert i Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4211, Libro 3121, Folio 26, Sección 8, Hoja MA88747, I/A med registreringsnummer for selskapet (C.I.F.) B92802479, med registrert adresse Paseo Cerrado de Calderón 13, Local 41, 29018 Málaga.

Spain-Holiday stiller en hjemmeside til rådighet der eiere eller utleieagenter (heretter betegnet som “Eier”) kan annonsere ferieboliger til leie og der brukerne (heretter betegnet som “Gjest”) kan se, søke, sende en forespørsel eller foreta en reservasjon på Spain-Holiday.

Spain-Holiday er ikke eier av eller utleieagent for noen av ferieboligene på feriebolig-spania.no og opererer bare som mellommann. Alle leiekontrakter avtales mellom Eier og Gjest.

 

Vilkår og betingelser for bruk av Spain-Holiday

 

1. Personlig bruk

Spain-Holiday kan bare brukes til å se, lese, søke, reservere og forhøre seg om ferieboliger oppført på Spain-Holiday og med det formål å leie en feriebolig via Spain-Holiday eller se gjennom tekster og lese artikler til rådighet på Spain-Holiday.

Bruk av Spain-Holiday til annet formål enn reservasjon av en feriebolig eller se gjennom tekstene og lese artikler til rådighet på Spain-Holiday, er strengt forbudt. Innhold som artikler, videoer, fotos, beskrivelser, eieropplysninger mm. og software og design på Spain-Holiday er beskyttet av opphavsrett. Innhold må bare anvendes til personlig bruk. All annen bruk, herunder kopiering, men ikke begrenset til det, kan ikke skje uten forutgående skriftlig godkjenning fra Spain-Holiday.  

 

2. Reservasjon av en feriebolig på Spain-Holiday

På Spain-Holiday kan Gjesten foreta en reservasjon av en feriebolig på to forskjellige måter, og avhengig av valget, kan kunden betale via bank, kredittkort (Visa eller Matsercard):

  1. Gjesten sender en forespørsel til Eieren og foretar en reservasjon direkte av Eieren uten at Spain-Holiday er involvert. Gjesten betaler Eieren direkte og aksepterer Eierens leiekontrakt.
  2. Gjesten foretar en reservasjon på Spain-Holiday der Spain-Holiday opererer som mellommann mellom Gjesten og Eieren. Gjesten betaler fullt beløp gjennom Spain-Holiday, og Gjesten aksepterer samtidig Eierens leiekontrakt som presenteres for Gjesten før en reservasjon er utført.

De generelle vilkårene og betingelsene for Spain-Holiday gjelder i begge tilfeller.

Spain-Holiday er ikke eier, utleieagent eller reisebyrå. Derfor er alle kontrakter som er inngått for å leie en feriebolig på Spain-Holiday, alltid inngått mellom Gjesten og Eieren. Av dette følger også at begge må minst være 18 år den dagen ferieboligen er annonsert eller reservert.

 

3. Nøyaktig informasjon

Den oppdaterte og nøyaktige beskrivelsen av feriehuset, samt priser, booking og bilder er utført av boligeieren. Feriebolig-Spania.no arbeider kontinuerlig for å sikre at informasjonen fra huseieren er korrekt, nøyaktig og fullstendig i forhold til virkeligheten. Spain-Holiday kan ikke garantere for korrekte leiepriser, tilgjengelighet, fotos eller annen informasjon som er tilgjengelig på Spain-Holiday.

Spain-Holiday er derfor ikke ansvarlig for feil, unøyaktigheter, villedende fotografier, priser, tilgjengelighet, kontaktopplysninger, svik eller krav som måtte forekomme i de opplysningene som Eieren av ferieboligen har opplyst på Spain-Holiday.

Spain-Holiday er en online-plattform og inspiserer ikke ferieboligene på deres fysiske plassering og møter ikke Eieren.

 

4. Ansvar

Ved bruk av Spain-Holiday aksepterer Gjesten å frata Spain-Holiday alt ansvar for direkte eller indirekte tap eller skade i forbindelse med, men ikke begrenset til bedrageri, phishing, alle overtredelser av vilkår og betingelser, ulykker, streiker, lock-out eller uoverensstemmelser med Eieren. Spain-Holiday kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skader som Gjesten kan oppleve i forbindelse med bruk av Spain-Holiday eller som følge av opphold i en feriebolig som Gjesten har  funnet eller reservert via Spain-Holiday.

Spain-Holiday er ikke forpliktet til å tilby noen form for tilbakebetaling eller kompensasjon for direkte eller indirekte tap som enten en Gjest måtte ha lidd i forbindelse med leie av en feriebolig på Spain-Holiday eller en Eier måtte ha i forbindelse med utleie av en feriebolig på Spain-Holiday. Spain-Holiday fungerer kun som formidler. Derfor er alle leiekontrakter mellom Eieren og Gjesten, ikke med Spain-Holiday.

Spain-Holiday kan inneholde linker til tredjeparts hjemmesider eller ressurser. Ved å bruke Spain-Holiday anerkjenner og aksepterer både Gjesten og Eieren at Spain-Holiday verken er ansvarlig for eller hefter for tilgjengeligheten eller nøyaktigheten på slike websider eller ressurser; heller ikke er Spain-Holiday ansvarlig for eller hefter for innholdet, produkter eller tjenester som finnes på eller som er tilgjengelige fra slike hjemmesider eller ressurser. Linker til disse hjemmesidene eller ressursene innebærer ikke noen godkjenning fra Spain-Holiday av verken slike hjemmesider eller ressurser, heller ikke av innhold, produkter og tjenester som er tilgjengelige via disse hjemmesidene eller ressursene.

Spain-Holiday kan ikke holdes ansvarlig overfor Eieren for eventuelle svikaktige skader, følgeskader eller indirekte skader, herunder tapt fortjeneste, uansett hvordan skaden har skjedd og uten noen som helst form for ansvar. Eieren er ansvarlig for eventuelle tap som en Gjest kan oppleve dersom Eierens epost-konto er hacket eller på noen måte skadelig manipulert. Hvis Eieren er offer for svindel eller phishing eller hvis Eieren annullerer en reservasjon, aksepterer Eieren sine forpliktelser til å refundere Gjesten det fulle beløpet som allerede er betalt eller å tilby en tilsvarende feriebolig med tilsvarende leiebetingelser, hvis ikke det er mulig å oppfylle den originale leiekontrakten inngått mellom Eieren og Gjesten.

 

5. Beskyttelse av personopplysninger – personvern

Ved bruk av Spain-Holiday vil noen personlige opplysninger bli gjemt i vår database. Beskyttelse av personopplysninger og cookies-politikk forklares detaljert i våre regler om personvern.

 

6. Diverse

Den originale spanske versjonen av vilkår og betingelser, regler for personvern, annonseringsavtale og leiekontrakt er oversatt til andre språk. Den oversatte versjonen er en hjelp til forståelsen av det spanske dokumentet og bare veiledende. Ingen rettigheter kan utledes fra de oversatte versjonene. I tilfelle uenighet om innholdet eller fortolkningen av ​​de nevnte dokumentene eller uoverensstemmelser eller avvik mellom den spanske versjonen og alle andre språkversjoner av hvilket som helst av de nevnte dokumentene, skal den spanske versjonen i det omfang det er tillatt ved lov, ha forrang og være gjeldende og dermed avgjørende. Disse er de originale og gyldige versjonene på spansk; Generales de la Contratación og Política de privacidad og Acuerdo Spain Holiday - Propietario og Acuerdo Propietario-Huésped. De er alle tilgjengelige på både Eieren og Gjestens brukerkonto. Hvis en bestemmelse i enten vilkår og betingelser, annonseringsavtalen og leiekontrakten er eller blir ugyldig, uten rettskraft eller ikke-bindende, gjelder det at de øvrige bestemmelsene forblir gjeldende.

 

7. Juridisk jurisdiksjon

Disse generelle vilkårene er underlagt spansk lov. Ved tvister skal partene benytte de relevante og aktuelle domstoler.

Klienter har også tilgang til EUs nettbaserte tvisteløsningsplattform

 

8. Opphavsrett

Eieren garanterer at han eier opphavsretten til det fotografiske materialet og tekstmaterialet levert til Spain-Holiday (i det følgende betegnet som "materiale"), eller er godkjent av Eieren av opphavsretten til å gi Spain-Holiday tillatelse til å bruke materialet. Eieren forstår at fotografisk materiale eller tekstmateriale fra noen deler av Spain-Holiday ikke må gjengis uten tillatelse fra innehaveren av opphavsretten.

Eieren gir Spain-Holiday en evig, royalty-fri lisens til å bruke materialet til reklameformål.

Eieren fritar ubetinget Spain-Holiday for ansvar (økonomisk såvel som moralsk) i forbindelse med enhver omkostning, tap eller ansvar (herunder saksomkostninger) som Spain-Holiday kan pådra seg ved enhver overtredelse av opphavsretten ved bruk av materialet.

 

9. Design og layout

Spain-Holiday kan ikke holdes ansvarlig for noen form for tap eller skade som følge av utformingen av layout eller endringer av bilder og tekst som er innsendt av Eieren. Spain-Holiday forbeholder seg retten til å bestemme det endelige design og layout av en ferieboligannonse på Spain-Holiday, herunder retten til å redigere tekst og/eller endre layout og/eller fotografier. Spain-Holiday forbeholder seg også retten til å endre og redigere tekst som er tastet inn på Eierens online-database.

 

10. Nøyaktigheten av opplysninger

Spain-Holiday forbeholder seg retten til å avvise enhver annonse på alle Spain-Holidays hjemmesider der innholdet ikke oppfyller minimumskravene som er angitt av Spain-Holiday.

 

11. Rating-system

Spain-Holiday forbeholder seg retten til å implementere et rating-system beregnet på gjester der de kan vurdere betingelsene og kvaliteten på ferieboligene og Eieren. Denne vurderingen vil være gratis, og Spain-Holiday er ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle følger på grunn av slike tilbakemeldinger, kommentarer og forslag fra noen Gjester.

 

12. Reklame

Spain-Holiday forbeholder seg retten til å sette inn reklame og kunngjøringer på sin hjemmeside. Reklamen og kunngjøringene kan inneholde alle former for innhold, blant annet både andre firmaers produkter og reklame, relatert til andre lignende ferieboliger. Spain-Holiday erklærer at bruk av denne tjenesten er helt vilkårlig, og eiere frafaller eventuelle erstatningskrav eller andre klager eller krav vedrørende en annonse offentliggjort på hjemmesiden.

 

13. Flere ferieboliger

En ferieboligannonse på Spain-Holiday knyttes til én bestemt ferieboligs adresse og ikke flere ferieboliger slik som, men ikke begrenset til, en hel bygning og dens boliger eller et boligkvarter.

En ferieboligannonse på Spain-Holiday bør ikke brukes som eller representerer et eksempel på, blant annet, men ikke begrenset til, lignende ferieboliger eller ferieboliger i samme bygning, område eller boligkvarter, medmindre det er gitt forhåndstillatelse. Spain-Holiday forbeholder seg retten til å endre enhver ferieboligannonse som ikke er i overensstemmelse med denne politikken.

 

14. Opphør av en annonse

Hvis Spain-Holiday mottar klager fra gjestene om en spesiell informasjon om Spain-Holiday som ikke er sannferdig i forhold til den omtalte ferieboligen eller dens omgivelser, eller hvis Spain-Holiday gjentatte ganger mottar klager over en Eier, eller Eieren har vesentlig misligholdt vilkår og betingelser, eller Eieren har handlet med uredelighet eller gitt uriktige, uredelige, utdaterte eller ufullstendige opplysninger ved registrering av kontoen, eller overtrådt gjeldende lover eller tredjeparts rettigheter, eller hvis Spain-Holiday er i god tro om at en slik handling er nødvendig for å beskytte andre Eieres eiendom eller Gjester, forbeholder Spain-Holiday seg retten til å fjerne ferieboligen fra hjemmesiden og deaktivere kontoen uten varsel og fastholde betalingen.

Hvis en Eier forsøker å taste inn uegnet materiale i databasen eller gjentatte ganger misbruker online-systemet, forbeholder Spain-Holiday seg retten til å avvise enhver Eier eller feriebolig, og Spain-Holiday er ikke ansvarlig for noen utgift som denne avvisningen måtte forårsake.

En Eier kan fjerne sin feriebolig fra Spain-Holiday når som helst. Eieren må imidlertid oppfylle alle inngåtte, nåværende og framtidige, booking-avtaler, med Gjester. Spain-Holiday tilbyr ikke refusjon for ferieboliger som tas offline av Eieren eller Spain-Holiday.

 

15. Kontakt

For å opprettholde et konstant høyt servicenivå, krever Spain-Holiday at alle Eiere må stå til rådighet for å reagere raskt på forespørsler og reservasjoner via epost. Spain-Holiday forbeholder seg retten til å suspendere ferieboligannonser fra Eiere som ikke er tilgjengelige innen 24 timer.

 

16. Eksterne linker

Linker fra en feriebolig til en annen hjemmeside eller en annen epost-adresse enn Spain-Holidays hjemmeside aksepteres bare hvis en link sendes tilbake til Spain-Holiday fra eierens hjemmeside, blogg eller lignende. Hvis en Eier tilføyer en link, epost-adresse eller firmanavn uten samtykke, tilføyer en link, epost-adresse eller firmanavn på nytt etter at den er fjernet eller fjerner gjengjeldte linker fra deres annonse på Spain-Holiday, forbeholder Spain-Holiday seg retten til å fjerne ferieboligen uten refusjon.

 

17. Retningslinjer for betaling

Online kredittkortbetalinger behandles via en tredjeparts betalingstilbyder over en fullt kryptert SSL-sikker linje. Kontant betaling aksepteres ikke.

Betalinger gjennom Spain-Holiday utføres via tredjepart, en sikker og sertifisert betalingstilbyder, og Spain-Holiday gjemmer ikke de fulle kredittkortopplysninger og Spain-Holiday er ikke ansvarlig for feil eller tap ved betalinger eller pengeoverføringer.

 

18. Regler for refusjon av annonsen

Spain-Holiday tilbyr en annonseringstjeneste snarere enn et fysisk produkt. Ingen prøveperioder tilbys. Heller ikke tilbyr Spain-Holiday refusjon eller kompensasjon for annonser som er utløpt eller ikke-utløpt. Spain-Holiday gir ingen refusjon eller erstatning hvis Eieren opplever eventuelle tap, som reservasjoner, penger, skader eller lignende i forbindelse med enhver reservasjon av Eierens feriebolig.

 

19. Endringer i priser og betingelser

Spain-Holiday forbeholder seg retten til uten varsel å endre priser og betingelser for tjenester tilbudt av og på Spain-Holiday. Endringer i prisene vil gjelde umiddelbart, og Eierne får beskjed via hjemmesiden.

 

20. Dokumentasjon

I de fleste tilfeller krever Spain-Holiday at Eierne leverer dokumentasjon for eierskap av eiendom i form av skjøte, regninger eller lignende. Hvis Spain-Holiday ikke mottar tilstrekkelig dokumentasjon, kan Spain-Holiday avvise godkjenningen av Eier og ferieboligen, og en annonse for ferieboligen på Spain-Holiday vil bli avvist.

 

21. Lovlige ferieboliger

I noen regioner krever spanske myndigheter ved lov at Eierne har en lisens for lovlig å kunne leie ut en feriebolig. I disse regionene kan Spain-Holiday bare godkjenne og annonsere en feriebolig hvis Eieren presenterer et gyldig lisensnummer for ferieboligen.

 

22. Ytterligere betingelser

På Spain-Holiday kan Eieren annonsere en feriebolig på forskjellige måter. Når Eieren oppretter annonsen, vil Eieren bli bedt om å godta betingelsene som gjelder for den spesielle reklameformen.

Spain-Holiday forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å endre hjemmesiden, tjenester eller å endre disse vilkårene, herunder leieandel - til enhver tid og uten forutgående varsel. Hvis Spain-Holiday endrer disse vilkår og betingelser, vil disse endringene bli offentliggjort på feriebolig-spania.no. Ved fortsatt å benytte sin adgang til eller bruke hjemmesiden eller tjenester etter at Spain-Holiday har sendt en endring, bekrefter Eiere og Gjester sin aksept av å være bundet av de endrede vilkårene.