Personvern-regler

Privacy Policy

www.feriebolig-spania.no (heretter betegnet som Denne side) er en del av Spain Holiday Online Rentals S.L. (heretter betegnet som “Spain-Holiday”) som er et spansk juridisk og registrert selskap, registrert i Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4211, Libro 3121, Folio 26, Sección 8, Hoja MA88747, I/A i Spania. Selskapets registreringsnummer er: ES-B92802479.

Spain-Holiday håndterer personlige opplysninger fra brukerne av Denne side med respekt og fortrolighet og i henhold til loven og tar alle rimelige forholdsregler for å sikre at personlige opplysninger oppbevares sikkert og nøyaktig. Vennligst kontakt oss hvis du har spørsmål eller kommentarer vedrørende våre regler eller vår bruk av personlige opplysninger.

Dette dokumentet inneholder detaljerte opplysninger om cookies og om hvordan personopplysninger behandles. Disse Regler for personvern kan bli revidert som følge av at vi tilføyer nye tjenester eller som svar på lovendringer eller kommersiell utvikling. Endringer i våre regler for personvern vil bli offentliggjort på Denne side.

 

Personlige opplysninger som brukes av Spain-Holiday

Ved registrering, ved svar på forespørsler eller ved reservasjon av en feriebolig gjennom Denne side, vil personlige opplysninger som navn, telefonnummer og epost-adresse lagres i vår database fordi Spain-Holiday må ta vare på viktige opplysninger som bekreftelser på reservasjoner, purringer og andre  opplysninger som knytter seg til reservasjoner.

Når du besøker Denne side kan visse opplysninger som din IP-adresse, hvilken nettleser som blir brukt og opplysninger om datamaskinens operativsystem, versjoner av programvare, språkinnstillinger og hvilke sider som er blitt vist for brukerne, bli samlet inn.

 

Bruk av Personlige informasjon

Personlige opplysninger som oppbevares av Spain-Holiday, vil bli brukt til Denne sides funksjoner og til de tjenester som leveres til følgende forhold nedenfor, men ikke utelukkende: reservasjoner, forespørsler, administrasjon av brukerkonto, marketing-aktiviteter, betalinger, sende meddelelser, avsløring og forebygging av svindel og analytiske formål.

 

Beskyttelse av personopplysninger

Spain-Holiday har strenge sikkerhetsforanstaltninger i forhold til persondata som skal forebygge at opplysninger gis videre til en tredjepart uten brukerens tillatelse. For dette formålet oppbevares datalagringsenhetene på et sikkert sted med begrenset fysisk adgang - og med brannmurer og andre foranstaltninger som brukes for å begrense elektronisk adgang. Adgang til personlige opplysninger gis kun til interne medarbeidere hos Spain-Holiday som måtte ha bruk for disse opplysningene for å kunne utføre en bestemt oppgave. Spain-Holiday vil lagre brukerens data sikkert, derfor kan godkjenning via våre sikkerhetskontroller være nødvendig før det gis noen opplysninger.

Opplysninger vil bli oppbevart i en viss periode eller så lenge det er lovpålagt. Fordi betalinger gjennom Spain-Holiday skjer via en tredjeparts sikre og godkjente betalingsmåter, lagrer ikke Spain-Holiday alle kredittkortopplysninger og er ikke ansvarlig for feil eller tap ved betalinger eller pengeoverføringer.

Som en del av Denne side tilbyr Spain-Holiday en intern konto kalt Secure inbox som tillater direkte og skriftlig kommunikasjon mellom Gjest og Eier. Av sikkerhetsmessige grunner har Spain-Holiday et automatisert system som skanner all kommunikasjon for å avdekke skadelig eller svindelaktig innhold. Det omfatter spam og begrensninger av visse filtyper. Alle følsomme opplysninger som komplette kredittkortnumre som kan benyttes ved bedrageri, blir automatisk skjult  for å gi sikkerheten for både Eiere og Gjester. Spain-Holiday kan også maskere kontaktopplysninger som kan brukes til å etablere kontakt utenfor Secure inbox.

I tilfelle det oppdages en melding med svindelaktig innhold, kan denne blokkeres helt. All kommunikasjon som er sendt og mottatt ved hjelp av Secure inbox vil bli oppbevart av Spain-Holiday. I det omfang loven tillater det, vil Spain-Holiday kun få adgang til den interne kommunikasjonen mellom Eiere og Gjester hvis loven krever det, hvis det er strengt nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker eller rettshåndhevelse eller hvis Spain-Holiday har en legitim interesse, for eksempel å oppdage og unngå svindel og misbruk. Ingen kommunikasjon vil noensinne bli gitt videre til tredjemann, unntatt hvis det kreves av loven. Spain-Holiday har lov til å analysere anonymisert innhold av kommunikasjon for å forbedre sine tjenester.

Personlige data som brukes til registrering av kontoen, samt alt annet som leveres under prosessen med reservasjon, inngår i en database kalt Spainholiday, der denne databasen er behørig registrert hos det spanske Datatilsynet, og der databasen eies og behandles av Spain Holiday Online Rentals S.L. Aksept av disse betingelser og vilkår innebærer uttrykkelig samtykke til omtalte databehandling.

For utøvelsen av de juridiske rettigheter til adgang, beriktigelse, annullering eller motstand mot behandling av data, må en skriftlige anmodning fra den registrerte sendes til kundeserviceavdelingen på følgende epost; support@spain-holiday.com Du kan også gjøre dette ved å sende et brev som vanlig post til følgende adresse: Paseo de Cerrado de Calderón, 13, Local 41, 29018 Málaga.

I tilfelle av, og i overensstemmelse med kommersielle forhold, at tredjeparts personlige opplysninger blir gitt videre til Spain Holiday Online Rentals, S.L., garanterer brukeren at han er autorisert for å kommunisere slike data og at han har gitt relevant informasjon i overensstemmelse med gjeldende lovverk. Hvis ikke det forholder seg slik, vil brukeren være ansvarlig for enhver overtredelse eller straff som måtte tilskrives eller tillegges Spain-Holiday, og brukeren vil godtgjøre Spain Holiday og i denne forbindelse holde Spain Holiday skadesløs.

 

Behandling av informasjon

Personopplysninger og andre data behandles i tråd med bestemmelsene i EUs forordning (2016/679) fra Europaparlamentet og -rådet (27. april 2016) om beskyttelse av fysiske personer, i tillegg til andre gjeldende forskrifter om databeskyttelse (heretter GDPR). Vi garanterer at alle personopplysninger knyttet til brukere via domenet www.spain-holiday.com og dets underdomener, blir behandlet ansvarlig av Spain Holiday Online Rentals (heretter Spain-Holiday), CIF B92802479 på den registrerte kontoradressen Paseo de Cerrado de Calderón, 13, Local 41, 29018 Málaga (Spania), telefon: + 34 951 234 435, e-post: support@spain-holiday.com som eier og juridisk representant for nettstedet.

 

Formålet med databehandlingen

Personopplysningene som gis av klienter gjennom nettstedet, brukes kun i samsvar med formålet som dataene er samlet inn for. - Brukerkonto: Riktig bruk av disse dataene er for utførelse og levering av disse tjenestene: Styring og registrering av data for å lette håndtering og kontakt med brukeren. Dataene beholdes så lenge den kommersielle forbindelsen varer og for den tiden som er nødvendig for å overholde de lovlige forpliktelsene. - Kontaktskjema: Svar på kommunikasjon som er initiert av den interesserte parten. Behandlingen av disse dataene er gitt gjennom samtykke fra den interesserte parten. I dette tilfellet beholdes dataene i henhold til formålet de er samlet inn for og i maksimalt to år, - med mindre motparten trekker tilbake sitt samtykke før dette. - Abonnement på vårt nyhetsbrev: Utsendelse av reklame om våre produkter og tjenester; Informasjon om kampanjer, aktiviteter og arrangementer organisert av Spain-Holiday. Behandlingen av disse dataene er gitt ved samtykke fra den interesserte motparten. Disse dataene vil bli beholdt så lenge motparent ikke ber om opphør av aktiviteten. - Utsendelse av forespørsler: Sende og administrere reservasjonsforespørsler til eiere eller ledere av fritidsboliger som er annonsert på Spain-Holiday. Lovligheten for denne datainnsamlingen er gitt gjennom kommunikasjonen som er nødvendig for fremtidige leiekontrakter eller avtaler. Disse dataene beholdes så lenge det kommersielle forholdet eksisterer og i det antall år som er nødvendig for å overholde eventuelle juridiske forpliktelser. - Abonnement på vår kampanje "Vinn en gavesjekk": Utsendelse av informasjon om våre kampanjer, fordeling av aktiviteter og arrangementer organisert av Spain-Holiday.com. Denne databehandlingen er legitimert gjennom samtykke fra den interesserte motparten, og dataene vil bli holdt så lenge denne motparten ikke ber om at aktiviteten stanses.

 

Mottakere

Ingen personopplysninger overføres til tredjepart. Avhengig av formålet blir alle personlige data samlet som en form for personlig identifikasjon. Disse dataene kan være i form av navn, etternavn, nasjonalitet, identitetsnummer eller passnummer, samt personlige karakteristika som fødselsdato, kjønn, kontaktinformasjon, telefonnummer, postadresse og e-postadresse. I tillegg kan disse dataene også vedrøre fritidsboliger - kartdatabeskrivelser, adresse, turistlisensnummer og finansiell bankdata; Alle disse dataene vil bli behandlet strengt konfidensielt, og de tekniske - og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger som kreves av gjeldende databeskyttelsesforskrifter, vil bli anvendt. Spain-Holiday vil ikke avsløre slike personopplysninger til tredjeparter, med mindre det er nødvendig på grunn av juridiske - eller jurisdiksjonelle formål eller i tilfeller der kommunikasjonen av disse dataene er nødvendig for selve behandlingen.

 

Rettighetene til den som personopplysningene tilhører

Når det gjelder behandling av personopplysninger, kan eieren av disse dataene utøve sin rett til blant annet tilgang, rette, be om å slette, motsette seg, begrense eller tilbakekalle samtykke, i tråd med alternativene som er gitt i GDPR-reglene. Dette kan gjøres ved å sende en e-post til følgende adresse; support@spain-holiday.com eller ved å skrive til Spania-Ferie og legge ved en kopi av gyldig ID-dokument sammed med din forespørsel om personlig databehandling. Hvis du ikke er enig i behandlingen av dine personopplysninger, kan du sende inn en klage til det spanske databeskyttelsesbyrået AEPD (www.aepd.es).

 

Endringer av personvernreglene og behandling av personopplysninger

Spain-Holiday.com forbeholder seg retten til å endre og/eller oppdatere innholdet i personvernreglene og behandling av personopplysninger når som helst, enten delvis eller helt. Klienter anbefales derfor å lese informasjonen om gjeldende regler for cookies hver gang de besøker nettstedet eller regelmessig for å være fullt informert om de siste og mest oppdaterte versjonene av retningslinjene.

 

Endringer av selskapets eierstatus

Spain-Holiday forbeholder seg retten til å gi videre innsamlede opplysninger til en ny eier av virksomheten Spain Holiday Online Rentals S.L. i tilfelle det inngås en avtale vedrørende eierskap med en annen virksomhet. Spain-Holiday vil ellers ikke avsløre, selge eller distribuere opplysninger til tredjemann uten tillatelse - medmindre dette er påkrevd ved lov.

 

Bruk av cookies

Spain-Holiday bruker cookies for at brukerne av Denne side vil bli husket på tvers av sider, og la brukerens nåværende valg bli husket. Cookies brukes også til å forenkle prosessen ved innlogging.

 

Typer av anvendte cookies

Spain-Holiday bruker følgende typer cookies:

  • Tekniske cookies: Disse cookies er strengt nødvendige for en tilstrekkelig funksjon av Denne side.

  • Prestasjons cookies: Disse cookies samler inn opplysninger om hvordan de besøkende benytter Denne side. Disse cookies samler ikke inn opplysninger som kan identifisere en bruker av Denne side. Alle opplysninger som disse cookies samler inn er anonyme og brukes kun til å forbedre og øke effektiviteten av Denne side. Spain-Holiday anvender disse cookies til å huske de besøkendes søk og hvilke ferieboliger de besøkende har sett, til å få statistikker om hvordan de besøkende bruker Denne side, for eksempel antallet besøkende på en side og identifisering av eventuelle feil som oppstår, slik at Spain-Holiday kan forbedre Denne side.

  • Funksjonalitets-cookies: Disse cookies tillater Denne side å huske valgene de besøkende foretar, som brukernavn for å gi forbedrede og personlige funksjoner.

 

Bruk av tredjeparts-cookies

Spain-Holiday bruker tredjeparts analytiske-/performance- og tracking cookies.

 

Adgang til data fra tredjeparts cookie

Bare Spain-Holiday har adgang til Spain-Holidays cookies.

 

Lengden av den tiden de brukte cookies forblir aktive

De cookies som brukes av Spain-Holiday kan ha forskjellig levetid. Den maksimale levetiden er 60 dager fra brukerens siste besøk på Denne side. Likevel kan cookies slettes fra nettleseren på ethvert tidspunkt via linken i neste avsnitt.

 

Fjerning av cookies

Spain-Holidays cookies kan fjernes fra brukerens nettleser.

Sikkerhet Brukes for å opprettholde en anonymisert brukerøkt på serveren. Spain-Holiday.com
SHAdminLoginCookie, SHApplicationCookie Identifisering Brukes av vårt login-system slik at brukeren ikke trenger å logge inn hver gang. Spain-Holiday.com
SHC_AdWords_AccountCampaign Annonsering Brukes for å samle informasjon tilknyttet våre kampanjer. Spain-Holiday.com
__qca Annonsering De sørger for website-rangeringer, og dataene de samler blir også brukt for segmentering av publikum og annonser. Quantcast
__ssid Nettstedsfunksjoner Sikrer at Google kan samle brukerinformasjon for Google Maps og videoer YouTube tilbyr. Google
__stripe_mid, __stripe_sid Sikkerhet/Identifisering Samler infokapsler fra dataøkter for å kjenne igjen en bruker. Stripe
__utma, __utmc, __utmv, __utmz, _ga Analyser Brukes for Google Analytics. Google
cookiePolicyAccepted Nettstedsfunksjoner Brukes for å sjekke om brukeren godtar våre infokapsler-regler. Spain-Holiday.com
currentLanguage Nettstedsfunksjoner Brukes for å holde styr på det aktuelle språket som er valgt på vår side. Spain-Holiday.com
firstPageSeen Nettstedsfunksjoner Brukes for å få besøk på første side. Spain-Holiday.com
intercom-* Nettstedsfunksjoner / brukerstøtte Brukes av vår brukerstøtte ved nettprat for å huske bruker og samtalen. Intercom
newsletterPopShownThisVisit Nettstedsfunksjoner Brukes for ikke å vise popup-nyhetsbrevet om brukeren allerede har sett det. Spain-Holiday.com
shortlistId Nettstedsfunksjoner Brukes for å lagre shortlist (liste over ferieboliger som brukeren har markert som aktuelle). Spain-Holiday.com
tms_VisitorID Aktuell relevans Lagrer en unik ID for dataenheten som benyttes. Dette brukes for å spore dine bestillinger, sende eller vise deg tilbud nært opp til produktene som er sett slik at du kan bli kontaktet på e-post om du synes å ha problemer eller for å hjelpe oss å forbedre vår webside. Spain-Holiday.com

 

Adgang til data fra tredjeparts cookie

Bare Spain-Holiday har adgang til Spain-Holidays cookies.

 

Lengden av den tiden de brukte cookies forblir aktive

De cookies som brukes av Spain-Holiday kan ha forskjellig levetid. Den maksimale levetiden er 60 dager fra brukerens siste besøk på denne side. Likevel kan cookies slettes fra nettleseren på ethvert tidspunkt via linken i neste avsnitt.

 

Fjerning av infokapsler

Bruksanvisning for å fjerne infokapsler i Internet Explorer 9

Klikk Start, deretter Control Panel og dobbeltklikk på Internet Options.

Under Internet Properties-dialogboksen velger du først General og deretter klikker du på Delete under Browsing History.

I den dialogboksen som kommer opp, markerer du først for Cookies og trykker deretter Delete.

For mer informasjon om hvordan du sletter infokapsler i Internet Explorer, klikk. here

Google Chrome

Åpne Chrome på datamaskinen og klikk på Mer øverst til høyre Innstillinger.

Klikk på Avansert nederst. Klikk på Innstillinger for innhold under «Personvern og sikkerhet». Klikk på Informasjonskapsler.

Klikk på Fjern alle under «Alle informasjonskapsler og nettstedsdata». Bekreft ved å klikke på Fjern alle.

For mer informasjon om hvordan du sletter infokapsler i Chrome, klikk here.

Mozilla Firefox

Klikk på menyknappen, velg Historikk, og deretter Tøm nylig historikk. Sett Slett tidsrommet: til Alt. Klikk på pila ved siden av Detaljer for å utvide listen over historikk-elementer. Velg Infokapsler og sørg for at elementer du ønsker å beholde ikke er merket av.

Klikk på Slett nå-knappen for å slette informasjonskapslene og lukk vinduet for nylig historikk.

For mer informasjon om hvordan du sletter infokapsler i Firefox, klikk here.

Safari 5.1 og senere

Åpne Safari om den ikke allerede er åpen. Velg Safari > Preferences og klikk Privacy.

Klikk Details, velg én eller alle websites som lagrer cookies og klikk så Remove eller Remove All.

Når du er ferdig, klikk Done.

For more specialised cookie settings, click on Details.

For mer informasjon om hvordan du sletter infokapsler i Safari, klikk here.